Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12037/825
Τίτλος: Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων 2019
Εναλλακτικός τίτλος: Reception Facilities for Refugee Education (RFRE) 2019
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Εξειδίκευση τύπου : Δίκαιο και Νομοθεσία
Γλώσσα: Ελληνικά
Δημιουργός: Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Χρονολογία: 2019-10-14
Περιγραφή: ΦΕΚ Β 3646/2019: Ίδρυση Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ). Καθορισμός των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2019-2020 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ).
Government Gazette B 3646/2019: Establishment of Reception Facilities for Refugee Education (RFRE). Definition of the school units for the 2019-2020 school year within which Refugee Education Reception Facilities (REDF) will operate.
ΦΕΚ Β 3736/2019: Ένταξη Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ ΖΕΠ.
Government Gazette B 3736/2019: Inclusion of Secondary Education School Units in the Priority Areas of Education (PARs), where Reception Classes (R.C.) can operate I and II PARs.
Θέμα: Εκπαίδευση
Education
Λέξεις-Κλειδιά: Δομές Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ)Reception Facilities for Refugee Education (RFRE)Τυπική εκπαίδευσηFormal EducationΤάξεις υποδοχήςReception Classes
Εξωτερική διεύθυνση διάθεσης πλήρους ψηφιακού τεκμηρίου με ανοικτή πρόσβαση (link): http://www.et.gr/idocs-nph/pdfimageSummaryviewer.html?args=sppFfdN7IQP5_cc--m0e18iAcc4jHg5cBa9wki-mxfK8rzSZFxgk-XLICQIaWE9-kAYi3ORfmaoH9o_1dy5xYHPR0haAlZ1k75h8iB-tM3_vKMSuwFT8g8jMbcMCublFfxlNP8qam0YF1TCVHPPpm4Gkup0t0j8h--eq1WA8TPb0zpOAtrw6hw..
http://www.et.gr/idocs-nph/pdfimageSummaryviewer.html?args=sppFfdN7IQP5_cc--m0e18iAcc4jHg5c3bVc-lgJFqe8rzSZFxgk-XLICQIaWE9-kAYi3ORfmap4RhWGU9vuu5S-ocOHVSo475h8iB-tM3_vKMSuwFT8g8jMbcMCublFfxlNP8qam0bj7vfJLMetOF28zDt0UV9SgUp8s4guYkhRTlXEdyzjxA..
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημοσίου Τομέα
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Πλήρης
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:1.5.1 Εκπαίδευση προσφύγων και μεταναστών
5.1.1.4 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
5.1.3.1 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
5.1.3.2 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Ψηφιακά Αρχεία
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
FEK-idrisi dyep_october 2019.pdf123.15 kBAdobe PDFΔείτε/Ανοίξτε
FEK takseis ypodoxis kai zep_2019oct .pdf141.98 kBAdobe PDFΔείτε/Ανοίξτε