Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12037/680
Τίτλος: ERCI - Emergency Response Centre International: Facebook Page
Εναλλακτικός τίτλος: ERCI - Emergency Response Centre International: Σελίδα Facebook
Επίπεδο εγγραφής: Έργo υπό ανανέωση
Εξειδίκευση τύπου : Facebook σελίδα/Ομάδα
Γλώσσα: Αγγλικά
Δημιουργός: ERCI - Emergency Response Centre International, 2015- .
Χρονολογία: 2018-08-30
Περιγραφή: Emergency Response Centre International is a non profit organisation aiming to provide aid and support in complex environments. Our specially trained teams can plan, coordinate and execute a variety of specialised projects, mindful of the the human factor, and assist people under heavy stress in high risk situations.
H Emergency Response Centre International είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στοχεύει στην παροχή βοήθειας και υποστήριξης σε σύνθετα περιβάλλοντα. Οι ειδικά εκπαιδευμένες ομάδες μας μπορούν να σχεδιάσουν, να συντονίσουν και να εκτελέσουν μια ποικιλία εξειδικευμένων σχεδίων, έχοντας επίγνωση του ανθρώπινου παράγοντα και να βοηθήσουν τους ανθρώπους που υποφέρουν από έντονο στρες σε καταστάσεις υψηλού κινδύνου.
Οργανώσεις: ERCI - Emergency Response Centre International
ERCI - Emergency Response Centre International
Θέμα: Υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών
Support of Refugees and Migrants
Υγεία
Health
Τοπική κάλυψη: Λέσβος
Lesvos
Χρονική κάλυψη: 2015 - 2018
Λέξεις-Κλειδιά: ΔιάσωσηRescueΣωσίβιαLifejackets
Εναλλακτικός δικτυακός τόπος: http://ercintl.org
Εξωτερική διεύθυνση διάθεσης πλήρους ψηφιακού τεκμηρίου με ανοικτή πρόσβαση (link): https://www.facebook.com/ercintl/
Δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων: ERCI - Emergency Response Centre International © 2018
Άδεια χρήσης: Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος
Σημειώσεις : Σύνολο 3 αντικείμενα pdf.
Total 3 pdf items.
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Πλήρης
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:1.3.2 Αφίξεις
1.4.1 Κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης (ΚΥΤ/Hotspots)
1.4.2 Δομές φιλοξενίας
1.5.3 Υγεία προσφύγων και μεταναστών
2.1.1 Εθελοντές
4.2.2 Ελληνικές ΜΚΟ/ Συλλογικότητες