Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12037/508
Τίτλος: Starfish Foundation - Help for refugees on Lesvos: Facebook Page
Εναλλακτικός τίτλος: Starfish Foundation - Help for refugees on Lesvos: Σελίδα Facebook
Επίπεδο εγγραφής: Έργo υπό ανανέωση
Εξειδίκευση τύπου : Facebook σελίδα/Ομάδα
Γλώσσα: Αγγλικά; Ελληνικά; Άλλη
Δημιουργός: Starfish Foundation, 2015 -.
Χρονολογία: 2018-06-28
Περιγραφή: "For several years, refugees have been arriving on the shores of northern Lesvos in Greece. At first, local volunteers offered assistance to refugees by handing out food, water and dry clothing. When the number of arrivals began increasing rapidly in the fall of 2015, the relief effort also grew as volunteers from all over the world began traveling to Lesvos to help. Starfish Foundation was registered as an NGO in October 2015 in order to better address changing needs and to manage the generous donations arriving from all over the world. In the past, Starfish Foundation managed OXY transit camp, provided assistance to people rescued by the coast guard near Molyvos and Petra harbours, and coordinated clothing distribution in the IRC’s Apanemo camp. We also fed the hungry at Moria detention/registration center, and provided urgently needed supplies to refugee camps in mainland Greece. We estimate that Starfish volunteers assisted more than 200,000 people in the north in 2015! With the changes in the refugee situation in the spring of 2016 and the lack of regular refugee arrivals on the north coast, Starfish downscaled their operations, closed their volunteer program and continues to work on projects to aid the local community."
«Για αρκετά χρόνια οι πρόσφυγες έφταναν στις ακτές της βόρειας Λέσβου.Τοπικοί εθελοντές προσέφεραν βοήθεια στους πρόσφυγες μοιράζοντας τους τρόφιμα,νερό και στεγνά ρούχα. Όταν ο αριθμός των αφίξεων αυξήθηκε με ταχείς ρυθμούς το φθινόπωρο του 2015 έτσι και η ανάγκη εθελοντικής βοήθειας αυξήθηκε. Ήρθαν εθελοντές από όλο τον κόσμο για να βοηθήσουν και να στηρίξουν την προσπάθεια των τοπικών εθελοντικών ομάδων. Η οργάνωση ΑΣΤΕΡΙΑΣ συστάθηκε τον Οκτώβριο του 2015 προκειμένου να αντιμετωπιστούν καλύτερα οι μεταβαλλόμενες ανάγκες και να διαχειριστεί τις γενναιόδωρες δωρεές που έφθαναν από όλο τον κόσμο. Ο ΑΣΤΕΡΙΑΣ διαχειρίστηκε το transit camp ΟΧΥ παρέχοντας βοήθεια σε άτομα που διασώθηκαν από την ακτοφυλακή κοντά στο λιμάνι του Μολύβου και της Πέτρας καθώς και συντονισμένες διανομές ένδυσης στο camp' ΑΠΑΝΕΜΟ' της οργάνωσης IRC. Επίσης τροφοδότησε και τους πρόσφυγες στο στρατόπεδο ΜΟΡΙΑ για ένα χρονικό διάστημα. 'Εστειλε αναγκαίες προμήθειες σε στρατόπεδα προσφύγων στην Αττική και την Ηπειρωτική Ελλάδα.Εκτιμούμε ότι οι εθελοντές του ΑΣΤΕΡΙΑ βοήθησαν περισσότερους από 200.000 ανθρώπους το 2015! Με τις αλλαγές στην κατάσταση της προσφυγικής κρίσης την άνοιξη του 2016 και την έλλειψη τακτικών αφίξεων στη βόρεια ακτή του νησιού ο ΑΣΤΕΡΙΑΣ μειώνει τις δραστηριότητές του όπως επίσης μειώνει και το πρόγραμμα των εθελοντών. Επικεντρώνεται με δράσεις για την ενίσχυση της τοπικής κοινότητας βοηθώντας τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη.»
Οργανώσεις: Starfish
Αστερίας
Θέμα: Υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών
Support of Refugees and Migrants
Τοπική κάλυψη: Λέσβος
Λέσβος Μυτιλήνη
Λέσβος Μόλυβος
Λέσβος Μόρια
Lesvos
Lesvos Mytilene
Lesvos Molyvos
Lesvos Moria
Λέσβος Καρά Τεπέ
Lesvos Kara Tepe
Χρονική κάλυψη: 01.2016 - 06.2018
Λέξεις-Κλειδιά: ΧορηγίεςDonationsΣυντονισμόςCoordinationΥποδοχήReceptionΔιάσωσηRescueΠρομήθειες φαγητούFood Supplies
Εναλλακτικός δικτυακός τόπος: http://www.asterias-starfish.org/el/
Εξωτερική διεύθυνση διάθεσης πλήρους ψηφιακού τεκμηρίου με ανοικτή πρόσβαση (link): https://www.facebook.com/starfishfoundation.org/
Δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων: Starfish Foundation - Help for refugees on Lesvos © 2018
Άδεια χρήσης: Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος
Σημειώσεις : Total 6 items, 6 pdf files
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Πλήρης
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:1.1.5 Οικογένειες προσφύγων και μεταναστών
1.2.2 Μαρτυρίες προσφύγων και μεταναστών
1.3.2 Αφίξεις
1.4.2 Δομές φιλοξενίας
2.1.1 Εθελοντές
2.3.2 Κινητοποιήσεις συλλογικοτήτων/ατόμων
3.1.2 Κάτοικοι
3.4.1 Ανθρωπιστικές υποδομές
4.2.1 Τοπικές ΜΚΟ/ Συλλογικότητες
4.2.2 Ελληνικές ΜΚΟ/ Συλλογικότητες
4.2.3 Μη-Ελληνικές ΜΚΟ/ Συλλογικότητες