Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12037/298
Τίτλος: Νόμος 4375/2016 - ΦΕΚ 51/Α/3-4-2016
Εναλλακτικός τίτλος: Law 4375/2016 - FEK 51/A/3-4-2016
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Εξειδίκευση τύπου : Δίκαιο και Νομοθεσία
Γλώσσα: Ελληνικά
Δημιουργός: Ελληνική Δημοκρατία
Χρονολογία: 2017-09-15
Περιγραφή: Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις.
Θέμα: Θεσμικές ρυθμίσεις
Institutional Arrangements
Οικονομία
Economy
Δικαιοσύνη
Justice
Χρονική κάλυψη: 2016
Λέξεις-Κλειδιά: ΥποδοχήReceptionΤαυτοποίησηIdentificationΚαταγραφήRegistrationΣυντονισμόςCoordinationΔικαιώματα των προσφύγωνRefugee Rights
Εναλλακτικός δικτυακός τόπος: http://www.et.gr/index.php/2013-01-28-14-06-23/2013-01-29-08-13-13
Εξωτερική διεύθυνση διάθεσης πλήρους ψηφιακού τεκμηρίου με ανοικτή πρόσβαση (link): http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp_31M9ESQXdtvSoClrL8hOQIz7x-mD7tIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijCZF0sid2qf8o83i31UVGZu-SEBHfyLx6sS2m_oQ4Mq9
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημοσίου Τομέα
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Πλήρης
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:5.2.4 Ευρωπαϊκή υπηρεσία υποστήριξης για το άσυλο
5.1.1.3 Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
5.1.1.1 Κυβέρνηση
1.7.4 Λοιπή νομοθεσία
1.7.1 Άσυλο

Ψηφιακά Αρχεία
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
n43752016-fek.pdf380.23 kBAdobe PDFΔείτε/Ανοίξτε