Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12037/258
Τίτλος: «Σας καλούμε να πάρετε μια γενναία, ανθρωπιστική απόφαση: Αποσυμφορήστε τα νησιά»
Εναλλακτικός τίτλος: "We invite you to take a brave, humanitarian decision: Decongest the islands."
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Εξειδίκευση τύπου : Αλληλογραφία
Γλώσσα: Ελληνικά
Δημιουργός: Médecins Sans Frontières Greece (MSF)| Γιατροί Χωρίς Σύνορα (ΓΧΣ)
Χρονολογία: 2017-10-10
Περιγραφή: Ανοιχτή Επιστολή του Προέδρου ΔΣ του Ελληνικού Τμήματος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας.
Οργανώσεις: Γιατροί Χωρίς Σύνορα (ΓΧΣ)
Médecins Sans Frontières (MSF)
Θέμα: Υγεία
Health
Υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών
Support of Refugees and Migrants
Τοπική κάλυψη: Λέσβος
Lesvos
Σάμος
Samos
Λέξεις-Κλειδιά: Δικαιώματα των προσφύγωνRefugee RightsΑλληλεγγύηSolidarityΒίαViolence
Σχετίζεται με : 
Εξωτερική διεύθυνση διάθεσης πλήρους ψηφιακού τεκμηρίου με ανοικτή πρόσβαση (link): https://msf.gr/en/node/5270
Άδεια χρήσης: Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Πλήρης
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων: 1.1.3 Ευάλωτες ομάδες
1.5.3 Υγεία προσφύγων και μεταναστών
4.2.3 Μη-Ελληνικές ΜΚΟ/ Συλλογικότητες