Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12037/243
Τίτλος: Proactiva Open Arms: Facebook Page
Επίπεδο εγγραφής: Έργo υπό ανανέωση
Εξειδίκευση τύπου : Facebook σελίδα/Ομάδα
Γλώσσα: Αγγλικά; Ισπανικά
Δημιουργός: Proactiva Open Arms
Χρονολογία: 2017-09-09
Περιγραφή: "Organización sin ánimo de lucro creada para realizar tareas de salvamento y socorrismo en la llegada de refugiados a las costas griegas. Sensibilización, protección, vigilancia e intervención en el medio acuático en general. Un socorrista, guardavidas, salvavidas, bañero o socorrista acuático es la persona entrenada para vigilar, prevenir y atender, brindando respuesta inmediata de rescate acuático y/o primeros auxilios de emergencia a aquellas en situación de riesgo dentro o alrededor del agua en las áreas acuáticas de recreación y deporte, tales como piscinas, ríos, lagos o playas; siendo estas las labores principales del salvamento acuático."
Οργανώσεις: Proactiva Open Arms
Proactiva Open Arms
Θέμα: Support of Refugees and Migrants
Υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών
Τοπική κάλυψη: Λέσβος
Χίος
Κως
Lesvos
Chios
Kos
Χρονική κάλυψη: 2016 - 2017
Λέξεις-Κλειδιά: RescueΔιάσωσηDrowningsΠνιγμοίShipwrecksΝαυάγιαSolidarityΑλληλεγγύη
Εναλλακτικός δικτυακός τόπος: https://www.proactivaopenarms.org/es
Εξωτερική διεύθυνση διάθεσης πλήρους ψηφιακού τεκμηρίου με ανοικτή πρόσβαση (link): https://www.facebook.com/pg/proactivaservice/posts/?ref=page_internal
Δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων: Proactiva Open Arms © 2017
Άδεια χρήσης: Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Πλήρης
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:4.2.3 Μη-Ελληνικές ΜΚΟ/ Συλλογικότητες